1. Visām www.wess-select.lv pirktajām precēm ir 2 gadu ražotāja garantija.
 2. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos.
 3. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.
 4. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
 5. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem, pulksteņu siksniņām un stikliem,velosipēdu ķēdēm), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji, austiņas, mikrofoni), kā arī  bērnu skrejriteņiem, Baby Racer
 6. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
  1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
  3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
  4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
  5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
  7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
  8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota – baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).
  9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.
 7. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem.

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

I. Atteikuma tiesības:

 1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
 2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs AS WESS Select (reģistrācijas Nr.40003609098, adrese – Kārļa Ulmaņa gatve 123, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167), tālruņa numurs: 67004700, e-pasta adrese: info@wess-select.lv  par lēmumu atteikties no šā līguma (skatīt AS WESS Select  interneta vietnē www.wess-select.lv ievietotu veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu).
 4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

II. Atteikuma radītās sekas:

 1. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.
 2. Jums preces jānodod salonā Kārļa Ulmaņa gatvē 123, Mārupē, Mārupes novadā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ salonā Kārļa Ulmaņa gatvē 123, Mārupē, Mārupes novadā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka AS WESS Select par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz AS WESS Select, izmantojot kurjerpastu, AS WESS Select konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Kārļa Ulmaņa gatvē 123, Mārupē, Mārupes novadā.
 3. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 EUR.
 4. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
 5. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 6. Izņemot šo noteikumu 11. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
  1. izdevumus par preces piegādi, kas nav AS WESS Select piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
  2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad AS WESS Select ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
  3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja AS WESS Select nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

 1. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
  1. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
  2. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, vai iepakojums ir bojāts vai nozaudēts;
  5. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
  6. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 2. Interneta veikalā www.wess-select.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties pa e-pastu: info@wess-select.lv, tel. 67004700.
 3. AS WESS Select informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par AS WESS Select radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
BMW oriģinālajiem akumulatoriem
un to uzlādes ierīcēm
līdz 25% atlaide.
 


Aizpildi pieteikumu un saņem cenu piedāvājumu e-pastā!  
Aizvērt